Skapere

Slik ser Wi-Fi ut hvis vi ser det

Kunstneren Nickolay Lamm forestiller seg størrelsen, formen og fargen på wi-fi-signalene de var synlige for det menneskelige øye.